Turkish English German
İlk Yardım

SEVDİKLERİNİZİN YAŞAMI 
SİZİN İLKYARDIM BİLGİNİZE BAĞLI OLABİLİR


   Hayatımız boyunca birtakım sebeplerle yaralanmalarla,kazalarla veya hastalıklarla karşılaşmamız kaçınılmazdır.Herhangi bir zamanda ve herhangi bir ortamda kaza ve hastalık riski her zaman vardır. İşte tam böyle zamanlarda, müdahalede bulunan kişilerin ilk yardım eğitimi alıp almadıkları, hayatın sürdürülmesinde, sakatlanmaların engellenmesinde ve iyileşme sürecinin hızlandırılmasında etkin rol oynayacaktır.

    Günümüzde ev, iş ya da trafik kazaları ve doğal afetler nedeni ile çok sayıda insanımız yaşamını kaybetmekte ya da sakat kalmaktadır. Özellikle son zamanlarda artan terör olayları ve toplumsal ortamlarda meydana gelen patlamalar vb durumlar ilkyardım eğitimlerinin önemini artırmaktadır. Böyle durumlarda olay yerinde her zaman bir sağlık görevlisi hazır durumda olamayacağından olaydan etkilenen kişilerin ya da ortamda bulunan kişilerin kendi kendilerine ya da başkalarına yapacakları ilk yardım uygulamaları son derece önemlidir. Altın dakikalar olarak tabir ettiğimiz olay sonrası ilk dakikalar hayati öneme haizdir.Fakat ilk yardım eğitimi almamış kişilerin, ilk yardım yapmaları sakıncalı sonuçlar doğurabilir. Bu sebeple ilk yardım uygulayacak olan kişilerin, mutlaka ilk yardım eğitimi almış olmaları, temel amaçlarının kişilere zarar vermemek olduğunu bilmeleri ve yaşam tehlikesi oluşturabilecek müdahalelerde bulunmamaları son derece önemlidir.

Sağlık Bakanlığı Onaylı Sertifikalı İlk Yardım Eğitimleri

a) Temel İlk Yardım Eğitimi: (2 gün 8' er saat olmak üzere toplamda 16 saatten oluşur. Tüm Kamu ve Özel Kurum ve Kuruluşlar için çalışan sayısına oranla zorunludur.)

b) Güncelleme Eğitimleri ( Temel İlk Yardım Güncelleme Eğitimi 8 saattir)

Sertifika Geçerlilik süresi dolmuş kişilerin katılması gerekir.

Sertifikalandırma: İl Sağlık Müdürlükleri tarafından yapılan test ve uygulama sınavında ayrı ayrı 85 üzeri puan alarak başarılı olanlara Sağlık Bakanlığı onaylı İlk Yardımcı Sertifikası ve İlk Yardımcı Kimlik Kartı verilmektedir.

İlkyardım Eğitimi Konu Başlıkları

1-Temel İlk Yardım Bilgileri (İlk Yardım nedir, İlk Yardımcı kimdir)
2-Olay yerinin ve kazazedenin değerlendirilmesi değerlendirilmesi
3-Temel yaşam desteği (yetişkin, bebek, çocukta kalp masajı ve suni solunum)
4-Kanamalarda ilk yardım ve şokta ilk yardım
5-Yaralanmalarda ilk yardım
6-Yanık, donma ve sıcak çarpmasında ilk yardım
7-Kırık-çıkık ve burkulmalarda ilk yardım
8-Bilinç bozukluklarında ilk yardım (ateş havale, şeker düşmesi ve sara krizinde)
9-Zehirlenmelerde ilk yardım
10-Hayvan ısırmalarında ilk yardım (arı-akrep-yılan, kedi, köpek ısırmasında)
11-Göz, kulak ve burna yabancı cisim kaçmasında ilk yardım
12-Boğulmalarda ilk yardım
13-Hasta yaralı taşıma teknikleri (acil taşıma teknikleri, trafik kazalarında ilk yardım)
 
UNUTMAYIN YAPACAĞINIZ BASİT BİR İLKYARDIM UYGULAMASI İLE SEVDİKLERİNİZİN HAYATINI KURTARABİLİRSİNİZ
ARA   WHATSAPP