Turkish English German
Temel İlk Yardım Bilgileri
İlkyardım Nedir ? 

Yaşamı tehlikeye düşüren herhangi bir durumda, sağlık görevlilerinin acil yardımı ulaşıncaya kadar, yaşamın kurtarılması ya da mevcut durumun daha kötüye gitmesini engelemek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın varolan araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

İlkyardımcı Kimdir ? 

İlkyardım Yönetmeliği esasları doğrultusunda İl Sağlık Müdürlükleri tarafından ruhsatlandırılan İlkyardım Eğitim Merkezlerinde eğitime katılarak sınavlarda başarılı olarak belge almaya hak kazanan kişidir. Çevre imkanlarından faydalanarak, ilaçsız uygulama yapar.

İlkyardımın Öncelikli Amaçları Nelerdir ? 

Hayati Fonksiyonların devamlılığını sağlamak,
Kazazedenin mevcut durumunun ağırlaşmasını engellemek,
İyileşme sürecini kolaylaştırmak ve hızlandırmak

Temel İlkyardım Uygulamaları

Koruma: Olay yerinde meydana gelebilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşmasını sağlamaktır.

1. Olay yeri güvenli hale getirilmelidir.
2. Olay yeri uygun şekilde biçimde işaretlenmeli ve belirlenmelidir.
3. Meraklı kişi veya kişiler olay yerinden uzaklaştırılmalıdır.
4. Kazaya uğrayan aracın kontak anahtarı kapatılmalıdır.
5. Olay yerinde sigara içilmemeli ve içilmesine de izin verilmemelidir.
6. Gaz varlığı söz konusu ise ; zehirlenmelerin engellenmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır
7. Gaz tüpünün vanası kapatılmalı ve ortam havalandırılmalıdır.
8. Kıvılcım oluşmasına sebep olabilecek ışıklandırma veya çağrı araçlarının kullanılmamalıdır.
9. Hasta / yaralı mümkün olduğunca yerinden hareket ettirilmemelidir.
10. Hasta / yaralı hayati bulguları yönünden değerlendirilmelidir.
11. Kanamalı durumlarda mutlaka bulaşıcı hastalıklara karşı korunmak için eldiven giyilmelidir.

Bildirme: Olay anında derhal acil sağlık birimlerine haber verme (1-1-2) 

(1-1-2) yi gereksiz yere meşgul etmemeliyiz.(1-1-2) ' yi aradığımızda sakin bir şekilde olay ve olay yeri hakkında bilgi vermeliyiz.Yaralı sayısı ,yaralıların durumu ve olay yerinde yapılan müdahale olup olmadığı gibi bilgileri sakin bir şekilde bildirmeliyiz. 

(1-1-2) telefonumuzu kapatana kadar kapatmamalıyız ve (1-1-2)' yi aradığımız telefonu meşgul etmemeliyiz.

Kurtarma: Olay yerinde kazazedeye müdahale ;pratik, ancak sakin ve bilinçli bir şekilde yapılmalıdır. Kazazedenin durumunun değerlendirilmesine bağlı olarak kurallarına uygun bir şekilde ilk yardım yapılmalıdır. Eğer ilkyardım bilinmiyorsa asla hasta / yaralıya dokunulmamalı ve yerinden hareket ettirilmemelidir.

İlkyardımcının Müdahalede Yapması Gerekenler 

1. Hasta/yaralının durumunun değerlendirilmesi ve belirlenmesi
2. Hasta/yaralının korku ve endişelerinin giderilmesi
3. Hasta/yaralıya müdahalede yardımcı olacak kişi veya kişilerin organize edilmesi
4. Hasta/yaralının durumunun ağırlaşmasını önlemek için gerekli müdahalede bulunulması
5. Kanama,kırık,çıkık ve burkulma vb. durumlarda kazazedeye olay yerinde müdahale edilmesi
6.Hasta/yaralının yarasını görmesine izin verilmemesi
7. Hasta/yaralıyı hareket ettirmeden müdahale yapılması
8. Hasta/yaralının en uygun yöntemlerle en yakın sağlık kuruluşuna sevkinin sağlanması (1-1-2)

(Herhangi bir tehlike yok ise hasta ya da yaralı yerinden hareket ettirilmemelidir)


       
ARA   WHATSAPP