Turkish English German
İlk Yardım Eğitici Eğitimi
Kimler İlk Yardım Eğitmeni Olabilir ???

İlk Yardım Eğitmeni olabilmek için aşağıda belirtilen bölümlerden mezun olmak gerekmektedir. 5 ( beş ) gün süreli İlk Yardım Eğitici Eğitimi ne katılmanız gerekmektedir. İlk Yardım Eğitici Eğitimi sonrasında yapılan test ve uygulama sınavından başarılı olanlar Sağlık Bakanlığı Onaylı İlk Yardım Eğitmeni Sertifikası almaya hak kazanmaktadırlar.

İlk Yardım Eğitmeni sertifikaları 5 ( beş ) yıl geçerlidir. Geçerlilik süresi dolan sertifika sahipleri, sertifika geçerlilik süresi içinde en az 15 eğitim (yetkili/belgeli) verdiklerini belgelemeleri durumunda sertifikaları güncelleme veya eğitim tekrarına gerek kalmadan ilk yardım eğitmeni sertifikaları yenilenir. 5 yıl içinde 15 eğitim vermeyen sertifika sahipleri sertifika geçerlilik sürelerinin bitimini takiben en geç üç ay içinde güncelleme eğitimi almak zorundadırlar. 3 ay içinde güncelleme eğitimi almayanların sertifikaları geçersiz sayılır ve tekrar ilk yardım eğitici eğitimi ne katılmaları gerekmektedir.

İlk Yardım Eğitmeni Sertifika sahipleri İlk yardım eğitim merkezlerinde veya sürücü kurslarında ilk yardım eğitmenliği yapabilirler. İlk yardım eğitim merkezi açabilirler.

En uygun şartlarda, istediğiniz yer ve zamanda size özel cazip fiyatlarla İlk Yardım Eğitmeni olma imkanı sunuyoruz.

İlk Yardım Eğitici Eğitimi Fiyatları merkezimizde siz sağlık sağlık çalışanları için en uygun fiyat olarak belirlenmiştir.

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrası Kanunu esaslarına Göre Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan ve  Diğer Meslek Mensupları Sınıfına  Giren kişiler  İlk Yardım Eğitmeni Olmaya yetkilidirler.

1 ) Acil Tıp Teknikeri 
2 ) Acil Tıp Teknisyeni 
3 ) Adli Tıp Teknikeri 
4 ) Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri 
5 ) Ameliyathane Teknikeri 
6 ) Anestezi Teknisyeni/Teknikeri 
7 ) Biyolog 
8 ) Biyomedikal Cihaz Teknikeri 
9 ) Çevre Sağlığı Teknisyeni/Teknikeri 
10 ) Çevre Sağlığı ve Toplum Sağlığı Teknisyeni 
11 ) Çocuk Gelişimcisi 
12 ) Dil ve Konuşma Terapisti 
13 ) Diş Anestezi 
14 ) Diş Protez Teknikeri 
15 ) Diş Tabibi Uzman Diş tabibi 
16 ) Diyaliz Teknikeri 
17 ) Diyetçi 
18 ) Diyetisyen 
19 ) Ebe 
20 ) Ebe Yardımcısı 
21 ) Eczacı 
22 ) Eczane Teknikeri 
23 ) Elektronörofizyoloji Teknikeri 
24 ) Fizik Tedavi ve Laboratuvar 
25 ) Fizyoterapi Teknikeri 
26 ) Fizyoterapist 
27 ) Hayvan Sağlığı 
28 ) Hayvan Sağlığı Memuru ve Benzeri Sağlık Personeli 
29 ) Hemşire 
30 ) Hemşire Yardımcısı 
31 ) İş Ve Uğraş Teknikeri ( Ergoterapi Teknikeri ) 
32 ) İş Ve Uğraş Terapisti ( Ergoterapist) 
33 ) Klinik Psikolog 
34 ) Mamografi Teknikeri 
35 ) Odyolog 
36 ) Odyolometri Teknikeri 
37 ) Optisyen 
38 ) Perfüsyonist Teknikeri 
39 ) Psikolog 
40 ) Podolog 
41 ) Radyoterapi Teknikeri 
42 ) Röntgen Teknisyenleri ve Yardımcıları 
43 ) Sağlık BakımTeknikeri 
44 ) Sağlık Eğitimcisi/Tıbbi Teknolog 
45 ) Sağlık Fizikçisi 
46 ) Sağlık İdarecisi 
47 ) Sağlık Memuru 
48 ) Sağlık Mühendisi 
49 ) Sağlık Savaş Memuru 
50 ) Sosyal ÇalışmacıI/Sosyal Hizmetleri Uzmanı 
51 ) Sosyal Hizmetler Mütehassısı 
52 ) Tabib Uzman Tabib 
53 ) Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni / Teknikeri 
54 ) Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni 
55 ) Tıbbi Laboratuvar Ve Patoloji Teknikeri 
56 ) Tıbbi Protez Ve Ortez Teknisyeni / Teknikeri 
57 ) Tıbbi Sekreter 
58 ) Veteriner Hekim 
59 ) Yaşlı Bakım Teknikeri/Evde Hasta Bakım Teknikeri
 

ARA   WHATSAPP