Turkish English German
Trafik Kazalarında İlk Yardım

Tarafik Kazalarında İlk Yardım

Trafik kazası sonucu çoğunlukla şunlar meydana gelmektedir;çarpma sonucu ezik,kırık,çıkık ve kanamalar.Ayrıca çarpmanın etkisiyle baş ve boyun bölgesinde ileri geri hareketten kaynaklı kafatası ve boyun yaralanmaları.

Trafik kazalarında kazazedenin durumunu belirlemek ilk etapta zordur.Çok yaralının olduğu ve sizin tek olduğunuz bir olay yerinde ilk olarak ne yapmalısınız. Hangi kazazedeye önce müdahale etmelisiniz.Sağlık profesyonelleri bu işi gayet iyi yapıyor ve bunu triyaj olarak adlandırıyorlar.

Bağıran ve yardım çağıran bir hasta mı daha önemli yoksa sesi fazla çıkmayan size donuk gözlerle bakan hasta mı.Bağırıp çağıran hastanın herhangi bir yerinde kırık çıkık olabilir ve bunun acısıyla bağırıyor olabilir.Kırık,çıkık ve burkulmalar o an için ertelenebilir, hayati önem arz etmeyebilir. Ancak sesi çok az çıkan ve donuk gözlerle size bakan kişi çarpmanın etkisiyle iç kanam geçiriyor olabilir ve hatta kanamanın şiddetine göre şoka girmiş yada girecek olabilir. 

Koruma-Bildirme-Kurtarma esaslarına göre hareket ettirilmelidir.
Kendi güvenliğimiz ve Olay yeri güvenliği sağlanmalıdır.
Hasta yaralının durumu değerlendirilmeli ;
Herhangi bir yangın-patlama yangın tehlikesi yoksa ve kişin hayatı tehlikede değilse ( soluk alıyorsa ) 1-1-2 aranmalı ve 1-1-2 gelene kadar kazazede gözlemlenerek beklenmelidir.
Ancak Herhangi bir yangın-patlama tehlikesi varsa veya kişinin hayatı tehlikede ise ( soluk almıyorsa ) kişinin araçtan çıkartılması ve güvenli bir bölgede müdahaleye başlanması gerekir.
Kazazede araçtan Rentek  ( araçtan yaralı çıkarma manevrası ) manevrası ile çıkartılır ve müdahaleye başlanır.   
ARA   WHATSAPP