Turkish English German
Mesleki Yeterlilik Belgesi Sık Sorulan Sorular
SIKÇA SORULAN SORULAR
 
1. 6645 sayılı Kanun, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) açısından neler getiriyor?
Tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfında olup Bakanlıkça yayımlanacak tebliğlerde yer alan mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu olmaktadır. Belge zorunluluğu getirilen mesleklere ilişkin belge masraf karşılığı ile Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen miktarı geçmemek üzere sınav ücreti İşsizlik Sigortası Kanununda belirtilen esaslar doğrultusunda İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır. 
2. Hangi mesleklerde belge zorunluluğu aranacak? Belgesi olmayanlar için geçiş süreci ne kadar sürecek?
Belge zorunluluğundan bahsedilebilmesi için, MYK tarafından ilgili mesleğin ulusal meslek standardının yayımlanmış olması ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak tebliğlerde bu mesleğe yer verilmiş olması gerekmektedir. Tebliğin yayım tarihinden itibaren 12 ay içinde bireylerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesini almış olması gerekmektedir. 12 aydan sonra bu Kanunda düzenlenen esaslara göre, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler çalıştırılamaz. 25/05/2015 tarihinde Resmî Gazetede Bakanlıkça yayımlanan 2015/1 nolu ilk tebliğde yer alan 40 meslek ile başlayan belge zorunluluğunun Kurumca standardı hazırlanmış diğer tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan mesleklerde de peyderpey devam etmesi beklenmektedir. Bu doğrultuda Bakanlıkça 2016/1 nolu ikinci tebliğ 24/03/2016 tarihinde yayımlanarak 8 meslek daha belge zorunluluğuna dâhil edilmiştir.
3. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu ne zaman başlayacak?
25/05/2015 tarihinde Resmî Gazetede Bakanlıkça yayımlanan 2015/1 nolu ilk tebliğde yer alan 40 meslekte belge zorunluluğu 26/05/2016 tarihinde başlarken, 24/03/2016 tarihinde Resmi Gazetede Bakanlıkça yayımlanan 2016/1 nolu ikinci tebliğde yer alan 8 meslekte belge zorunluluğu 25/03/2017 tarihinde başlayacaktır.
4. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı aranmayan durumlar nelerdir?
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı aranmaz.
5 .Sınav ve Belgelendirme ücretleri için devlet katkısı olacak mı? Ne zaman başlayacak?
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti, 1/1/2018 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı Fondan karşılanır. Fondan karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler itibarıyla Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla belirlenir. Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
6. Kimler yararlanıcı olabilir?
Bakanlıkça çıkarılan tebliğlerde yer alan mesleklerde, MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından yapılan sınavlar sonucunda belge almaya hak kazanan bireyler bu kanun kapsamında yalnızca bir kez yararlanıcı olabilirler.
7. Sınavdan başarısız olan adayların ücretleri fondan karşılanacak mı?
Hayır, sınavlardan başarısız olan adayların sınav ve belgelendirme ücretleri fondan karşılanmayacaktır.
8. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi nereden edinilebilir?
Bireyler Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ilgili ulusal yeterlikte yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarında teorik ve uygulamalı sınavlara girerek başarılı olmaları halinde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanırlar.

9. Mesleki Yeterlilik Belgesi Veren Kurumlar ? , Mesleki Yeterlilik Sınavı Yapan Yerler ;

Medlifecenter Sağlık ve Eğitim Hizmetleri akredite kurumlarla yapmış olduğu alt protokoller ve sözleşmeler kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgelendirme sürecinizi profesyonel bir şekilde planlayabilir.

Ahşap Kalıpçı Mesleki Yeterlilik Belgesi             http://www.medlifecenter.com
Alçı Levha Mesleki Yeterlilik Belgesi http://www.medlifecenter.com
Alçı Sıva Mesleki Yeterlilik Belgesi http://www.medlifecenter.com
Alüminyum Kaynakçısı Mesleki Yeterlilik Belgesi http://www.medlifecenter.com
Asansör Bakım ve Onarımcısı Mesleki Yeterlilik Belgesi http://www.medlifecenter.com
Asansör Montajcısı Mesleki Yeterlilik Belgesi http://www.medlifecenter.com
Bacacı Mesleki Yeterlilik Belgesi http://www.medlifecenter.com
Betonarme Demircisi Mesleki Yeterlilik Belgesi http://www.medlifecenter.com
Betoncu Mesleki Yeterlilik Belgesi http://www.medlifecenter.com
CNC Programcısı Mesleki Yeterlilik Belgesi http://www.medlifecenter.com
Çelik Kaynakçısı Mesleki Yeterlilik Belgesi http://www.medlifecenter.com
Direnç Kaynak Ayarcısı Mesleki Yeterlilik Belgesi http://www.medlifecenter.com
Doğal gaz Alt Yapım Kontrol Personeli Mesleki Yeterlilik Belgesi http://www.medlifecenter.com
Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Mesleki Yeterlilik Belgesi http://www.medlifecenter.com
Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli Mesleki Yeterlilik Belgesi   http://www.medlifecenter.com
Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü Mesleki Yeterlilik Belgesi http://www.medlifecenter.com
Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Mesleki Yeterlilik Belgesi http://www.medlifecenter.com
Duvarcı Mesleki Yeterlilik Belgesi http://www.medlifecenter.com
Endüstriyel Boru Montajcısı Mesleki Yeterlilik Belgesi http://www.medlifecenter.com
Hidrolik- Pnömotikçi Mesleki Yeterlilik Belgesi http://www.medlifecenter.com
Isı Yalıtımcısı Mesleki Yeterlilik Belgesi http://www.medlifecenter.com
Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli Mesleki Yeterlilik Belgesi             http://www.medlifecenter.com
İnşaat Boyacısı Mesleki Yeterlilik Belgesi http://www.medlifecenter.com
İskele Kurulum Elemanı Mesleki Yeterlilik Belgesi http://www.medlifecenter.com
Kaynak Operatörü Mesleki Yeterlilik Belgesi http://www.medlifecenter.com
Makine Bakımcı Mesleki Yeterlilik Belgesi http://www.medlifecenter.com
Metal Saç İşlemeci Mesleki Yeterlilik Belgesi http://www.medlifecenter.com
Otomotiv Elektromekanikçisi Mesleki Yeterlilik Belgesi http://www.medlifecenter.com
Otomotiv Mekanikçisi Mesleki Yeterlilik Belgesi http://www.medlifecenter.com
Otomotiv Montajcısı Mesleki Yeterlilik Belgesi http://www.medlifecenter.com
Otomotiv Saç ve Gövde Kaynakçısı Mesleki Yeterlilik Belgesi http://www.medlifecenter.com
Panel Kalıpçı Mesleki Yeterlilik Belgesi http://www.medlifecenter.com
Plastik Kaynakçısı Mesleki Yeterlilik Belgesi http://www.medlifecenter.com
Seramik Karo Kaplamacısı Mesleki Yeterlilik Belgesi http://www.medlifecenter.com
Ses Yalıtımcısı Mesleki Yeterlilik Belgesi http://www.medlifecenter.com
Sıvacı Mesleki Yeterlilik Belgesi http://www.medlifecenter.com
Su Yalıtımcısı Mesleki Yeterlilik Belgesi http://www.medlifecenter.com
Tünel Kalıpçısı Mesleki Yeterlilik Belgesi http://www.medlifecenter.com
Yangın Yalıtımcısı Mesleki Yeterlilik Belgesi http://www.medlifecenter.com
ARA   WHATSAPP