Turkish English German
Ev ve Kurum Temizliği Katılımcıların temel düzeyde; İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması, Ev ve kurum hizmetlerini yürütmeyle ilgili yapılan çalışmaları açıklaması, Hijyen ve sanitasyon kurallarını uygulaması, Kişisel hijyenini sağlayarak iş öncesi hazırlıklarını yapması, Temizlik araç gereçlerini, temizlik yapılacak yüzey ve araç gerecin özelliğine göre kullanması,  Temizlik planına göre konut alanını temizlemesi, Leke çıkarma işlemlerini yapması, Genel alan temizliği yapması, Ev ve kurumlarda periyodik temizlik yapması, Oda temizlik işlemlerini yapması,  Banyo temizlik işlemlerini yapması, Tefrişat temizlik işlemlerini yapması, Katı atıkların toplanıp yok edilmesi ile ilgili işlemleri yapması amaçlanmaktadır.
ARA   WHATSAPP