Turkish English German
Mesleki Yeterlilik Belgesi

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 17 nci maddesinde belirtildiği şekilde Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalışanların Mesleki Eğitim Belgesi alma zorunluğu bulunmaktadır.

23 Nisan 2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 6645 sayılı Kanun'la, 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda önemli değişiklikler yapılmıştır.

Bu değişikliklerin en önemlilerinden biri çalışma ve iş dünyasını yakından ilgilendiren belge zorunluluğu getirilen meslekler olmuştur. 6645 Sayılı Kanun'un 74'ncü maddesi ile 5544 sayılı Kanuna aşağıdaki ''EK MADDE 1'' eklenmiştir. Buna göre ;

'' Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Kurumca standardı yayımlanan ve Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğ yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra bu Kanunda düzenlenen esaslara göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamaz.'' 

''5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmaz.''

Hangi Mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi Aranacaktır? 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 25/05/2015 tarihinde yayımlamış olduğu ilk tebliğ ile 40 meslekte belge zorunluluğu başlatılmıştır. Bu kapsamda söz konusu tebliğ ekindeki listede belirtilen mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir. Tebliğin yayım tarihinden itibaren yirmi ay sonra (31 Aralık 2016) MYK (Mesleki Yeterlilik Belgesi) olmayan kişiler bu mesleklerde çalıştırılamayacaktır. Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin 2. Tebliğ 24 Mart 2016 tarihli ve 29663 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra (25.03.2017 tarihinden sonra) Tebliğde yer alan 8 meslekte belgesiz kişiler çalıştırılamayacaktır. Eylül 2017 de yayımlanan 3 . tebliğle 33 meslek daha eklemiştir. Mesleki Yeterlilik belgesi alma zorunluluğu olan meslek sayısı 81 olmuştur. 

Belgesiz işçi çalıştıranlar için cezai yaptırım nedir? 

Denetimler iş müfettişlerince yapılacaktır. Kanun hükümlerine aykırı davranan işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu il müdürü tarafından her bir çalışan için 500.- (beş yüz) Türk lirası idari para cezası kesilecektir. Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.

Medlifecenter Sağlık ve Eğitim Hizmetleri olarak Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından akredite edilmiş kurumlarla sözleşme yapmış bulunmaktayız. Mesleki Yeterlilik Belgelendirme faaliyetlerinizi sözleşmeli olduğumuz akredite kurumlar bünyeside planlayacak ve sonuçlandıracağız.

http://www.medlifecenter.com internet sitesi aracılığı ile sizlerin işlemlerinizi kolaylaştırmak ve ilgili mevzuatlar hakkında sizleri bilgilendirerek, teşviklerden faydalanabilmenizi sağlamayı amaçlamaktayız.

Mesleki Yeterlilik Belgesi alma zorunluluğu olan 81 Meslek dışında kalan diğer tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanların Meb Onaylı Mesleki Eğitim Belgesi alma zorunluluğu bulunmaktadır. 

Medlifecenter Sağlık ve Eğitim Hizmetleri olarak Meb Onaylı Mesleki Eğitim Belgelendirme kapsamında da ilgili kurumlarla protokollerimiz bulunmaktadır.  http://www.medlifecenter.com sitemizde bulunan iletişim numaralarından veya maillerden bizlere ulaşabilirsiniz ve detaylı bilgi talebinde bulunabilirsiniz.

Mesleki Eğitim Belgesi mi almalıyım, Mesleki Yeterlilik Belgesi mi almalıyım ? , İstanbulda mesleki eğitim belgesi veren kurumlar, istanbul da mesleki yeterlilik belgesi veren kurular, mesleki yeterlilik belgesi nasıl alınır, mesleki eğitim sertifikası nasıl alınır sorularının cevabı için hemen bizi arayınız !!! 0553 768 85 10

 

ARA   WHATSAPP