Turkish English German
İlk Yardım Eğitimi

İlk Yardım Eğitimi

İlk  yardımın geçmişi savaş zamanlarına dayanmaktadır. Savaşlarda kanamalarda , ateşli silah yaralanmalarında, kırık-çıkık ve burkulmalarda olay yerinde yapılan müdahaleler zamanla geliştirilerek ilk yardım uygulamaları şekillenmeye başlamıştır.
Olay yerinde yapılan ilk yardım uygulamaları ile kişinin hayatta kalması amaçlanmış ve sakat kalması önlenmiştir. Çünkü kanamalı bir yaralıda belirli miktarda kan kaybı olduğunda kişi kan kaybından dolayı dolaşım yetmezliğine girip ölmektedir. Kanamalarda yapılacak olan ilk yardım uygulamaları (  Direkt tampon , sargı bezi ile sarma, en yakın bası noktasına bası , kanayan organı yukarı kaldırma , kanama durdurucu sargı bezi kullanma, son çare olarak turnike kullanma ) kişinin kanamasını durduracaktır ve acil sağlık hizmetlerine ulaşana kadar zaman kazandıracaktır.
Olay yerinde yapılan basit bir baş çene pozisyonu verme uygulaması kişinin soluk yolunun açık kalmasını sağlayacak hayati önem arz eden bir uygulamadır. Acil Sağlık Hizmetleri ulaşana kadar baş çene pozisyonu ile soluk yolunu açık tuttuğumuz hastaya acil sağlık hizmetleri ekibi kendi mesleki beceri ve yetkileri doğrultusunda müdahale ederek soluk yolunun açık kalmasını sağlayacaklar ve devam ettireceklerdir.( Entübasyon yaparak)
Avrupa ülkelerinde ilk yardım eğitimlerine verilen önem sandığınızdan çok daha fazla. İlk yardım eğitimleri sivil toplum kuruluşları ve diğer kurumlardan tarafından bizim ülkemize oranla Avrupa ülkelerinde çok daha fazla destek ve ilgi görmekte. Bu kapsamda ülkemizde ilk yardım eğitimlerinin önemini tanıtıcı projelerin sayısı artırılmalıdır. Yakın zamanda İstanbul Şehir Hatları Vapurlarda İlk yardım öğren hayat kurtar projesi adıyla temel ilk yardım bilgileri vatandaşlara öğretilmeye çalışıldı. Küçük çapta ücretsiz ilk yardım eğitimi düzenlenmiş oldu.En azından toplumsal farkındalık uyarılmaya çalışıldı. Bu ve buna benzer projeler artırılmalı ve bu projelere destek verilmelidir.
Sertifikalı Temel İlk yardım Eğitimleri ilk okul seviyesinde başlayacak şekilde planlamalar ve düzenlemeler yapılmalıdır. İlk yardım eğitimlerine verilen önem arttığı sürece Acil Sağlık Hizmetlerinin kalitesi de eş zamanlı olarak artacaktır. 112 nin gereksiz yere arandığı durumlar azalacaktır. Böylece 112 asıl işine odaklanacak ve asıl işini yapabilecektir. Özellikle İstanbul , Ankara gibi metropol şehirlerde özellikle trafik ve ulaşımda dikkate alındığında Acil Sağlık Hizmetlerinin hasta-yaralıya ulaşımı açısından zaman büyük önem arz etmektedir. Acil Sağlık Hizmetleri ulaşana kadar  ilk yardım eğitimi  alan kişilerin yapacağı müdahaleler hayat kurtarıcı olabilmektedir. İlk yardım Eğitimi alanların  sayısı ne kadar artarsa o kadar etkili ve başarılı müdahaleler olacaktır.
İlk Yardım Eğitimi vermeye yetkili merkez en çok İstanbul ve Ankara da bulunmaktadır. İstanbul İlk Yardım Eğitim Merkezleri sayısı 184 , Ankara İlk Yardım Eğitim Merkezleri sayısı 92 adettir.


ARA   WHATSAPP