Skip to main content

Hijyen Egitimi - Yangin Egitimi - Mesleki Eğitimler - İlk Yardım - İlaçlama Hizmetleri
0 553 714 85 99 *** 0 850 840 70 91 ***    
  Gayrimenkul       Uzaktan Eğitim Portalı

İş kazaları ve İlk Yardım

UZUV-ORGAN KOPMALARINDA İLK YARDIM

1. Kanayan bölgeye tampon yapılarak kanama durdurulur ve kanama kontrol altına alınır.
2. Kopan uzuv  veya organ temiz nemli bir beze sarılır.
3 .Temiz-nemli beze sarılı parça naylon-plastik poşet vb bir torbanın içine konur ve ağzı sıkıca bağlanır.
4. Ağzı kapalı bu torba , ikinci bir torbanın içine konulur,ancak ikinci torbanın içinde soğuk su ve ya buz olmalıdır.
5. Kopan uzuv veya organ soğuk zincirde ama direk soğuğa temas etmeyecek şekilde hastaneye ulaştırılmalıdır.
6. İlk 6 saatte yapılan cerrahi müdahalelerin başarı oranı çok yüksektir.
7. Çoklu yaralanmalarda olay yerinin değerlendirilmesi büyük önem arz etmektedir.Hangi organ hangi parça kimin tek tek kayıt edilmeli ve işaretlenerek gönderilmelidir.

İş Kazalarında İlk Yardım Uygulamanız Uzuv Kurtarabilir

Dünyada her yıl milyonlarca iş kazası oluyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Dünya Çalışma Örgütü'nün (ILO) yaptığı araştırmaların sonucuna göre Türkiye iş kazalarında Avrupa'da lider konumunda yer almakatadır. Konuyu Dünya ölçeği açısından ele alırsak üçüncü sırada yer alıyoruz.
Her geçen gün artan sanayileşme ile özellikle el-kol yaralanmaları ve uzuv kopmalarında da bir artış yaşanmaktadır.Bu yaralanmalar sonucunda hastanın tekrar uzvunu kazanabilmesi için ilk dakikalarda-zamanında ve doğru yapılan uygulamalar hem hayat hem de uzuv kurtarma açısından önem arz etmektedir.
Vücuttan kopan parçanın-uzuvun yerine dikilmesi amacıyla yapılan ameliyata “Replantasyon” denmektedir. Kopmanın tipi, hastanın yaşı, işi, Sağlık özgeçmişi ve kopan parçanın hastaneye hangi şartlarda, ne şekilde ve ne kadar sürede ulaştırıldığı Replantasyon ameliyatlarının başarısını etkilemektedir.

REPLANTASYON 

Replantasyon, kişinin vücudunun herhangi bir yerinden tamamen ayrılan (kopan, kesilen) parmak, el, kol, bacak gibi uzuvların cerrahi olarak ameliyatla yerine dikilmesi işlemidir. Replantasyon cerrahisinde ana amaç, yaralının yaralanmış uzvunu mümkün olduğunca tekrar kullanabilmesini sağlamaktır. Bazı durumlarda kötü yaralanma nedeniyle replantasyon mümkün olamayabilir ve bu hastalar protez kullanmak zorunda olabilirler. Bazı durumlarda ise protez, kolu veya bacağı olmayan bir hastaya fonksiyon kazandırabilir.
Replantasyon, dikilecek uzvun protezden daha iyi çalışacağı düşünüldüğü zaman önerilmektedir. Genellikle, çalışmayacağı (fonksiyon görmeyeceği) hastanın günlük yaşamında kısıtlılık yaratacağı, ağrılı olacağı değerlendirilen kopuk uzuvların dikilmesi önerilmemektedir. Yapılacak ameliyat ve ameliyat sonrası süreç doktor tarafından ameliyat öncesinde açıklanmaktadır. Hasta veya aile bireyleri uzun ve zor bir operasyona, uzun süre hastanede kalmaya ve aylar veya yıllarca sürecek fizik tedavi ve rehabilitasyona hep birlikte karar vermeli ve sonuca sabır göstermelidirler.

REPLANTASYON UYGULAMASI

Replantasyon uygulamasının aşamaları vardır. Birinci aşamada kirli ve yaralanmış dokular temizlenmelidir. Daha sonra kemik uçları düzeltilip atardamar (arter), toplardamar (ven), sinir, tendon ve kas dokuları belirlenmelidir. Kopuk uzuv kemiksel olarak yerine tespit edildikten sonra damar, sinir, kas ve tendon onarımları yapılmalıdır. Eğer doku eksikleri varsa (deri, damar, sinir, tendon, kemik vb.) bunlar vücudun başka bölümlerinden alınarak eksik bölgeye yerleştirilir.